سامانه ۱۳۷

۱۳۷ (۵)

شهرداری مهدیشهر در رویکردی نوین با به کار بستن دانش فناوری اطلاعات و سیستم‌های مخابراتی و با بهره گیری از تجربیات شهرداری‌های کلان شهر در مدیریت شهری ، سامانه‌ای را مستقر نمود که به انجام سریع ودقیق امور شهری با نظر مستقیم شهردار و مشارکت فعال شهروندان می‌پردازد و ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می‌نماید.
یکی از مواردی که شهرداری‌ها نسبت به آن اهتمام داشته‌اند بحث ارتباط تنگاتنگ مردم با حوزه‌های مختلف شهرداری و شهردار بوده که در شهرداری مهدیشهر این نقصان وجود داشت لذا با بررسی‌های انجام شده سامانه ۱۳۷ شناسایی و خریداری گردید. پس از خریداری و نصب سامانه ۱۳۷ از ابتدای سال ۱۳۹۴ در مهدیشهر اجرایی شده است که مردم می‌توانند در تمام حوزه‌های شهرداری و تمام رده‌های موجود در شهرداری ارتباط داشته که پیغام به صورت گفتاری از طریق تلفن ثابت به صورت رایگان اعلام شده و به صورت روزانه از طریق حکم کاری به واحدهای مرتبط ارجاع داده می‌شود و اقدام خواهد شد و مردم ضمن گرفتن کد رهگیری می‌توانند از نتیجه پیام خود مطلع شوند.

همشهریان می‌توانند در حوزه‌های شهری شامل خدمات شهر، فضای سبز، عمران، فرهنگی، روابط عمومی‌ و حوزه حمل و نقل داخل شهر و همچنین اگر مطلبی را بخواهند به صورت مستقیم به شهردار اعلام نمایند و یا شکایتی از پرسنل شهرداری داشته باشند، می‌توانند با سامانه ۱۳۷ اعلام نمایند.